Всички представени в сайта произведения са авторски. Употребата на мотиви или фотографии на автора за комерсиални цели може да бъде осъществена само с изричното разрешение на Ателие-Райе.

Графичен дизайнер: Люба Николаева